آژانس دیجیتال مارکتینگ مگنت ششم بهمن ماه میزبان ششمین رویداد «نون بربری»

آژانس دیجیتال مارکتینگ مگنت ششم بهمن ماه میزبان ششمین رویداد «نون بربری»

رویداد صبحانه «نون بربری» که به همت گروه شنبه برگزار می‌شود، فرصتی است برای آشنایی و گفتگوی صاحبان کسب و کارها و استارتآپها و آشنایی آنها با صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر. در ششمین «نون بربری» که در هتل پارسیان اوین برگزار شد آژانس دیجیتال مارکتینگ مگنت از مجموعه‌های گروه حصین میزبان برگزاری بود.

رویداد صبحانه نون بربری