دوره آموزش مفاهیم برنامه نویسی و مدیریت از راه دور سیم کارت

دوره آموزش مفاهیم برنامه نویسی و مدیریت از راه دور سیم کارت

«دوره آموزش مفاهیم برنامه نویسی و مدیریت از راه دور سیم کارت» برای جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت خدمات ارتباطی رایتل توسط وحید رحیمیان مدیر فنی گروه حصین برگزار شد.