نقش CVC‌ها در بلوغ اکوسیستم نوآوری

نقش CVC‌ها در بلوغ اکوسیستم نوآوری

‏‎سرمایه گذاری خطرپذیر در اقتصادی که بازدهی سرمایه گذاری‌های تقریبا بدون ریسک بالای ۵۰ درصد شده، از نظر مالی از توجیه میفته. شاید در این دوره، جدی ترین گونه ‎VC، سرمایه گذارهایی هستن که برای ‎#استارتاپ نقشی در زنجیره ارزششون پیدا کنن.