دفتر بین‌الملل

امور بین‌الملل حصین قشم در سال ۱۳۹۲ با هدف فعالیت در بخش‌های زیر تاسیس گردید:
۱٫ تاسیس و اداره امور اجرایی دفاتر نمایندگی حصین قشم در خارج از کشور؛
۲٫ مذاکر با شرکت‌های خارجی جهت معرفی محصولات و خدمات گروه حصین؛
۳٫ برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای بین‌المللی و منطقه‌ای؛
۴٫ ارتباط با اتاق‌های بازرگانی جهت بررسی فرصت‌های تجاری؛
۵٫ تهیه و تنظیم موافقت‌نامه‌ها و یادداشت تفاهم‌های دوجانبه و چندجانبه با شرکت‌های خارجی؛
۶٫ دريافت، پرداخت، نقل و انتقال وجوه ارزي؛
۷٫ انجام سایر امور ارجاعی از طرف هیات مدیره حصین قشم.