مرکز عملیات شبکه

صفحه نخست 3

مرکز عملیات شبکه (NOC) – زیرساخت فن‌آوری اطلاعات

مرکز عملیات شبکه حصین، ماموریت مانیتورینگ زیرساخت‌های IT را به عهده دارد و سرویس‌های زیر را به مشتریان و کاربران ارائه می‌دهد:
• مشاوره، پیاده‌سازی و نگهداری زیرساخت فن‌آوری اطلاعات؛
• مشاوره، پیاده‌سازی و نگهداری عملیات شبکه؛
• مانیتورینگ زیرساخت IT؛
• پاسخگویی به رخدادها؛
• مدیریت و نگهداری ابر خصوصی؛
• مدیریت زیرساخت شبکه؛
• مدیریت عملکرد برنامه‌های کاربردی؛
• ارایه خدمات CDN؛
• مدیریت و نگهداری زیرساخت شبکه Wireless.