رجبی مدیر توسعه کسب و کار حصین در پنل آینده فین تک: فین تک فرصت جنگیدن دارد

رجبی مدیر توسعه کسب و کار حصین در پنل آینده فین تک: فین تک فرصت جنگیدن دارد

در پنلی که روز چهارشنبه سیزدهم شهریور در کنفرانس فین تک ایران در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، میثم رجبی به این موضوع اشاره کرد که «فضای کلی اقتصاد کلان باعث شده که به فضای بسیاری از کسب‌وکارهای مالی ساده نگاه شود»
او توضیح داد: «فین‌تک هنوز فرصت جنگیدن را دارد. از سوی دیگر ما مقاومت‌ها را در مقابل فین‌تک می‌بینیم. درحالی‌که اگر سختگیری‌های بدون دانش ادامه پیدا کند، ممکن است فرصت‌های کسب‌وکاری از بین برود.»
از دیگر موضوعاتی که مطرح شد بحث سرمایه‌گذارها و نقش آنها در بلوغ و رشد فین‌تک‌ها بود که رجبی در این باره گفت ما باید بپذیریم با سیاست‌گذار ساده‌لوحی طرف هستیم و قبل از هرچیری هم باید این را بدانیم که انگار ما یک مجرم و خلافکاریم»
به گفته رجبی در کارآفرینان و سرمایه‌گذاران باید این باور ایجاد شود که این فضا چندان هم بدون تنش نیست و ادامه داد: «بخشی از منابع سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در ایران از خارج از کشور تامین می‌شده و آن بخشی که داخلی است، محدودتر است.
بنابراین خود فین‌تک‌ها می‌توانند به هم کمک کنند و نزدیک شدن فین‌تک‌ها به هم و حتی ادغام آنها می‌تواند موثر باشد. خیلی‌ها قدرت ریسک‌پذیری در خیلی از حوزه‌ها را ندارند در حالی که طبیعت استارت‌آپ‌ها طبیعت نوآوری و تخریب است.» البته خود رجبی هم معتقد بود که ریسک‌پذیری آنها هم کم بوده و باتوجه به شرایط اقتصادی به وجود آمده، ترجیح دادند که با منابع اقتصادی خودشان بتوانند خودشان را زنده نگه دارند.