فرصت‌های آموزشی

مارس
01

حضور حصین در پنجمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

گروه شرکت‌های حصین در نمایشگاه کار که در روزهای شانزدهم، هفدهم و هجدهم اسفندماه ۹۴ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود، به عنوان حامی اصلی این رویداد شرکت می‌کند.
توسط مدیر سایت | اخبار حصین
ادامه مطلب