ترابرنت

سپتامبر
01

به جاده‌های بین‌المللی فکر می‌کنیم

حوزه حمل‌و‌نقل بین‌جاده‌ای، بازار بزرگی دارد و اعداد درشتی در موردش گزارش می‌شود.
از این رو گفتگویی با عوامل استارتاپ به اصطلاح جدی، در این حوزه که مشغول به فعالیت هستند را داریم …

توسط مدیر سایت | اخبار حصین
ادامه مطلب