تماس با حصین

تلفن: ۵۷۷۶۳۰۰۰ - ۰۲۱

فکس: ۵۷۷۶۳۳۹۹ - ۰۲۱

ایمیل: job@hasintech.com (ارسال رزومه)       info@hasin.ir (سایر امور)

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر (بخارست)، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۱ - کدپستی: ۱۵۱۳۸۱۶۳۰۰