تماس با حصین

تلفن: ۸۰ الی ۸۸۴۴۱۶۷۸ - ۰۲۱ و ۵۷۷۶۳۰۰۰ - ۰۲۱

فکس: ۸۸۴۲۸۹۸۰ - ۰۲۱

ایمیل: info@hasin.ir (سایر امور)       job@hasin.ir (ارسال رزومه)

آدرس: میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان سیزدهم، پلاک۱۱